Coördinatie


Werner Mareels


coördinator


Werner heeft de muziekmicrobe pakken gekregen tijdens zijn jeugd in het JMA Waelrant te Borgerhout en de Halewynstichting te Antwerpen. Naast dit alternatief muziekonderwijs heeft hij zich verder bekwaamd aan de muziekacademie van Mortsel, de rijksmuziekacademie van Antwerpen en voor een aantal vakken zoals oa. orkestdirectie aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen. Naast blokfluit bespeelt Werner ook allerlei instrumenten die tot de historische rietinstrumenten behoren, zoals cornamuse, dulciaan, kromhoorn en schalmei.


T: +32 496 860949


E: Werner Mareels