Wie waren we en wie zijn we nu?

De geschiedenis van Pro Musica gaat terug tot in 1967. In dat jaar werd, onder impuls van Gilbert Hinnekint, Pro Musica opgericht. Aanvankelijk was dit een Orff-speelgroep die voorbehouden was voor leerlingen van het toenmalige Sint-Jozefscollege. Gassenhauer van Carl Orff (hoor hiernaast) was een van de lievelingsstukken van het toenmalige Pro Musica. De eerste vestigingsplaats was dan ook het Sint-Jozefscollege in de Kortrijkstraat te Tielt.

Later werd Pro Musica omgevormd tot het Jeugdmuziekatelier Pro Musica. Op het einde van 1997/in het begin van 1998 is het JMA Pro Musica omgevormd tot een vzw en in het begin van deze eeuw is de huidige naam Pro Musica, tieltse ateliers voor muziek, woord en dans tot stand gekomen. Na het Sint-Jozefscollege verhuisde Pro Musica naar de Heilige Familie (later Campus De Bron) en in het begin van deze eeuw opnieuw een verhuis naar de Campus De Reynaert van het GO!.

In september 2019 verhuisde Pro Musica dan opnieuw, maar dan terug in de richting van haar ontstaan, nl. de Kortrijkstraat maar dan niet het Sint-Jozefscollege maar wel Huis Tabor, het voormalige patersklooster. Hopelijk is dit ons laatste verhuis.

Pro Musica kan haar lessen in dit voormalige klooster in alle rust haar lessen geven. Wij beschikken daarvoor over de voormalige cellen van de minderbroeders op de tweede verdieping.


Maar in alle rust is niet echt de uitdrukking die we kunnen gebruiken voor onze slagwerkklas en onze bands. Dankzij het stadsbestuur van Tielt kunnen we bijkomend ook beschikken over een lokaal in de voormalige Sint-Paulusschool.

Pro Musica bestaat in Tielt naast de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) en is als dusdanig geen DKO-school. Hierdoor hoeven wij ook niet te voldoen aan de richtlijnen en normen van het departement onderwijs. Dit heeft als voordeel dat er in Tielt een aanbod is voor iedereen.

Naast de reguliere lessen specialiseert Pro Musica zich ook in Oude Muziek. Dit kan in de vorm van individuele lessen (zoals bvb gamba) of in samenspelvorm (zoals het Tiletumconsort dat bestaat uit gamba's en blokfluit)

Bij Pro Musica zijn er dan ook geen examens en is men niet verplicht om, naast het gekozen instrument, andere vakken zoals notenleer te volgen. Wij zien er ook op toe dat elke leerling op haar/zijn niveau en tempo wordt begeleid. Naast individuele lessen zijn er uiteraard ook mogelijkheden om samenspel te volgen.