Wie waren we en wie zijn we nu?

De geschiedenis van Pro Musica gaat terug tot in 1967. In dat jaar werd, onder impuls van Gilbert Hinnekint, Pro Musica opgericht. Aanvankelijk was dit een Orff-speelgroep die voorbehouden was voor leerlingen van het toenmalige Sint-Jozefscollege. Gassenhauer van Carl Orff (hoor hiernaast) was een van de lievelingsstukken van het toenmalige Pro Musica.

Later werd Pro Musica omgevormd tot het Jeugdmuziekatelier Pro Musica. Op het einde van 1997/in het begin van 1998 is het JMA Pro Musica omgevormd tot een vzw en in het begin van deze eeuw is de huidige naam Pro Musica, tieltse ateliers voor muziek, woord en dans tot stand gekomen.

Bij Pro Musica zijn er dan ook geen examens en is men niet verplicht om, naast het gekozen instrument, andere vakken zoals notenleer te volgen. Wij zien er ook op toe dat elke leerling op haar/zijn niveau en tempo wordt begeleid. Naast individuele lessen zijn er uiteraard ook mogelijkheden om samenspel te volgen.

Naast de reguliere lessen specialiseert Pro Musica zich ook in Oude Muziek. Dit kan in de vorm van individuele lessen (zoals bvb gamba) of in samenspelvorm (zoals het Tiletumconsort dat bestaat uit gamba's en bliokfluit)

Pro Musica bestaat in Tielt naast de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) en is als dusdanig geen DKO-school. Hierdoor hoeven wij ook niet te voldoen aan de richtlijnen en normen van het departement onderwijs.