Kortingen per gezinslid

Omschrijving

Bedrag per lid

Vroegboekkorting (bij inschrijving en betaling voor 15/)

5 % van het te betalen lesgeld

Leden vtbKultuur | ProMusica²

10 EUR/lid

Leden vtbKultuur (via andere afdeling of themagroep)

5 EUR/lid

Combinatiekorting                                                individuele lessen/groepslessen-samenspel bij hetzelfde gezinslid

Bedrag op lesgeld voor groepslessen/samenspel Gewone inschrijvingen/Inschrijvingen Oude Muziek


25 EUR/40 EUR

Getrouwheidskorting

Bedrag per schijf van 20 EUR aan lesgeld (30 EUR voor lessen Oude muziek)

vanaf 2de jaar lidmaatschap

1,00 EUR

vanaf 3de jaar lidmaatschap

1,25 EUR

vanaf 4de jaar lidmaatschap

1,50 EUR

vanaf 7de jaar lidmaatschap

1,75 EUR

vanaf 10de jaar lidmaatschap

2,00 EUR

Gezinskorting op lidgeld wegens meerdere inschrijvingen uit 1 gezin


2 leden binnen hetzelfde gezin van 2de lid

4 EUR/lid

3 leden binnen hetzelfde gezin vanaf 3de lid

6 EUR lid

4 leden binnen hetzelfde gezin vanaf 4de lid

8 EUR/lid

vanaf 5 leden binnen hetzelfde gezin vanaf 5de lid

10 EUR/lid

vb. voor een gezin met 5 verschillende ingeschreven leden is de korting

28 EUR/gezin

Volumekorting wegens cumulatieve lesgelden binnen 1 gezin

Bedrag op totaal lesgeld Gewone Inschrijvingen/Inschr Oude Muziek

totaal bedrag aan lesgelden > 500 EUR

20 EUR/0 EUR

totaal bedrag aan lesgelden > 750 EUR

35 EUR/20 EUR

totaal bedrag aan lesgelden > 1.000 EUR

55 EUR/35 EUR

totaal bedrag aan lesgelden > 1.250 EUR

80 EUR/55 EUR

Sociale kortingen voor deze speciale kortingen wordt er steeds een attest gevraagd. Zie hiervoor ons specifiek tabblad


op basis van lid

10 % op het te betalen lesgeld van het betreffende lid

op basis van gezin

10 % op het te betalen lesgeld van het gezin

Uitzonderlijke Covid-19 korting voor schooljaar 2021-22


Voor het schooljaar 2021-22 wordt eventueel een uitzonderlijke Covid-19 korting toegekend aan leerlingen <12 jaar. Dit indien het voor hen totaal onmogelijk was om de individuele lessen online te volgen of voor deelnemers aan groepsactiviteiten waarvoor we het aantal van 30 lessen niet hebben kunnen waarmaken.

Deze korting is enkel geldig voor de leerlingen voor individuele lessen die opnieuw inschrijven voor dezelfde activiteit. Voor onze kleuters kan dit overgedragen worden op de activiteit Algemene muziekleer.

Deze speciale korting wordt individueel berekend en hangt af van de aanwezigheidsregisters van het vorige schooljaar die ingediend weerden door jouw leerkracht van vorig schooljaar.