Algemeen

Omschrijving/leeftijdscategorie

- 12 jarigen

12-18 jarigen & studenten

+18 jarigen

Lidgeld (per lid per jaar)

35 EUR

35 EUR

35 EUR

Onderstaande tarieven en kortingen zijn nog onder voorbehoud.

Afdeling Muziek

Omschrijving/leeftijdscategorie

- 12 jarigen

12-18 jarigen & studenten

+18 jarigen

Kleuterritmiek (30 lessen van 60 minuten - OPGELET: minimaal 5 inschrijvingen)

150 EUR

n.v.t.

n.v.t.

Algemene muziekleer (30 lessen van 60 minuten - OPGELET: minimaal 5 inschrijvingen)

150 EUR

170 EUR

200 EUR

Individuele lessen (30 lessen van 20 min, uitbreidbaar met blokken van 10 minuten) (*)

220 EUR

260 EUR

320 EUR

Samenspellessen (30 lessen van 60 minten - OPGELET: minimaal 5 inschrijvingen)

150 EUR

170 EUR

200 EUR

(*) Individuele lessen kunnen mits overleg om de 2 weken gegeven worden, dan wordt het lesgeld uiteraard gehalveerd
Afdeling Oude muziek (voornamelijk 415 Hz)

Omschrijving/leeftijdscategorie

- 12 jarigen

12-18 jarigen & studenten

+18 jarigen

Individuele lessen (30 lessen van 30 min, uitbreidbaar met blokken van 30 minuten) (*1)

475 EUR

525 EUR

600 EUR

Samenspellessen (30 lessen van 60 minuten, uitbreidbaar met blokken van 60 minuten - OPGELET: minimaal 4 inschrijvingen) (*2)

300 EUR

350 EUR

400 EUR

(*1) Individuele lessen kunnen mits overleg om de 2 weken gegeven worden, dan wordt het lesgeld uiteraard gehalveerd

(*) Samenspellessen kunnen mits gezamelijk overleg om de 2 weken gegeven worden, dan wordt het lesgeld uiteraard gehalveerd
Afdeling Woord

Omschrijving/leeftijdscategorie

- 12 jarigen

12-18 jarigen & studenten

+18 jarigen

Individuele lessen (30 lessen van 20 min, uitbreidbaar met blokken van 10 minuten) (*)

220 EUR

260 EUR

320 EUR

Groepslessen (30 lessen van 60 minten - OPGELET: minimaal 5 inschrijvingen)

150 EUR

170 EUR

200 EUR

(*) Individuele lessen kunnen mits overleg om de 2 weken gegeven worden, dan wordt het lesgeld uiteraard gehalveerd
Afdeling Dans

Omschrijving/leeftijdscategorie

- 12 jarigen

12-18 jarigen & studenten

+18 jarigen

Individuele lessen (30 lessen van 20 min, uitbreidbaar met blokken van 10 minuten) (*)

220 EUR

260 EUR

320 EUR

Groepslessen (30 lessen van 60 minuten - OPGELET: minimaal 5 inschrijvingen)

150 EUR

170 EUR

200 EUR

(*) Individuele lessen kunnen mits overleg om de 2 weken gegeven worden, dan wordt het lesgeld uiteraard gehalveerd
Kortingen per gezinslid

Omschrijving

Bedrag per lid

Leden vtbKultuur | ProMusica²

10 EUR/lid

Leden vtbKultuur (via andere afdeling of themagroep)

5 EUR/lid

Gezinskorting op lidgeld wegens meerdere inschrijvingen uit 1 gezin


2 leden binnen hetzelfde gezin van 2de lid

4 EUR/lid

3 leden binnen hetzelfde gezin vanaf 3de lid

6 EUR lid

4 leden binnen hetzelfde gezin vanaf 4de lid

8 EUR/lid

vanaf 5 leden binnen hetzelfde gezin vanaf 5de lid

10 EUR/lid

voor een gezin met 5 verschillende ingeschreven leden is de korting

28 EUR/gezin

Volumekorting wegens cumulatieve lesgelden binnen 1 gezin

Bedrag op totaal lesgeld Gewone Inschrijvingen/Inschr Oude Muziek

totaal bedrag aan lesgelden > 500 EUR

20 EUR/0 EUR

totaal bedrag aan lesgelden > 750 EUR

35 EUR/20 EUR

totaal bedrag aan lesgelden > 1.000 EUR

55 EUR/35 EUR

totaal bedrag aan lesgelden > 1.250 EUR

80 EUR/55 EUR

Getrouwheidskorting

Bedrag per schijf van 20 EUR aan lesgeld (30 EUR voor lessen Oude muziek)

vanaf 2de jaar lidmaatschap

1,00 EUR

vanaf 3de jaar lidmaatschap

1,25 EUR

vanaf 4de jaar lidmaatschap

1,50 EUR

vanaf 7de jaar lidmaatschap

1,75 EUR

vanaf 10de jaar lidmaatschap

2,00 EUR

Sociale kortingen voor deze speciale kortingen wordt er steeds een attest gevraagd. Zie hiervoor ons specifiek tabblad


op basis van lid

10 % op het te betalen lesgeld van het betreffende lid

op basis van gezin

10 % op het te betalen lesgeld van het gezin

Uitzonderlijke Covid-19 korting voor schooljaar 2021-22


Voor het schooljaar 2021-22 wordt eventueel een uitzonderlijke Covid-19 korting toegekend aan leerlingen <12 jaar. Dit indien het voor hen totaal onmogelijk was om de individuele lessen online te volgen of voor deelnemers aan groepsactiviteiten waarvoor we het aantal van 30 lessen niet hebben kunnen waarmaken.

Deze korting is enkel geldig voor de leerlingen voor individuele lessen die opnieuw inschrijven voor dezelfde activiteit. Voor onze kleuters kan dit overgedragen worden op de activiteit Algemene muziekleer.

Deze speciale korting wordt individueel berekend en hangt af van de aanwezigheidsregisters van het vorige schooljaar die ingediend weerden door jouw leerkracht van vorig schooljaar.